Warunki i Zasady Użytkowania

Witamy serdecznie na naszej witrydnie internetowej!

Stowarzyszenie "Instytut Monitorowania Zbrodni Izraelskich" (zwane dalej "IMZI") stawia sobie za cel utrzymanie zaufania wśród użytkowników swojej strony internetowej. Poniższe warunki regulują korzystanie ze strony imzi.pl
Niniejsza witryna internetowa przedstawia użytkownikowi wszystkie aspekty działania stowarzyszenia oraz jego struktur. Podmiotem prowadzącym niniejszą stronę internetową jest Stowarzyszenie "Instytut Monitorowania Zbrodni Izraelskich" mające swoją siedzibę pod adresem: 51D Clapham Common North Side, Londyn, SW4 0AB, Wielka Brytania.

Dopuszczalne używanie
Użytkownicy mogą dowolnie przeszukiwać naszą stronę internetową oraz, jeśli taka funkcjonalność została udostępniona, również umieszczać na niej materiały, takie jak np. komentarze czy wpisy.

Korzystanie ze strony internetowej i materiałów na niej umieszczonych nie może być niezgodne z prawem i w jakikolwiek sposób obraźliwe. Należy pamiętać, że nie wolno:
1. Naruszać prawa do prywatności osób trzecich,
2. Naruszać wszelkich praw własności intelektualnej;
3. Składać oświadczeń, które są obraźliwe (w tym również w stosunku do "IMZI"), odnoszą się do pornografii, mają charakter przemocowy lub zakłócające porządek;
4. Umieszczać plików zawierających wirusy, lub które mogą stwarzać problemy dla bezpieczeństwa lub w inny sposób narażać na niebezpieczeństwo integralność strony internetowej.

Proszę zauważyć, że "IMZI" może skasować wszelkie treści ze strony internetowej, o ile uzna je za nielegalne lub naruszające dobre obyczaje. "IMZI" może w granicach obowiązującego prawa monitorować lub dokonywać przeglądu udostępnianych przez Użytkowników serwisu treści, a także usuwać lub odmawiać umieszczania tych, które "IMZI" uzna za nieodpowiednie.

Ochrona prywatności
Nasza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych lub materiałów umieszczanych na niniejszej stronie internetowej. 

Treści dostarczone przez "IMZI"
Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów publikowanych przez lub w imieniu "IMZI" na stronie internetowej (np. tekst i obrazy) stanowią własność "IMZI" lub jej licencjodawców.

Treści dostarczone przez Użytkowników
Użytkownicy wchodzący w interakcję z "IMZI" oświadczają, że są autorami treści udostępnianych na tej stronie internetowej lub, że przysługują im niezbędne prawa takie jak zgoda właścicieli praw. Użytkownicy wyrażają zgodę, że przez fakt umieszczenia treści na niniejszej stronie internetowej treści te staną się niepoufne.

W zakresie, w jakim jest to skuteczne na podstawie obowiązującego prawa, Użytkownicy odwiedzający witrynę "imzi.pl" udzielają bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie (na takich polach eksploatacji lub w takim zakresie jak: utrwalanie, ujawnienie, powielanie, przekazywanie, publikowanie, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do treści dostęp w czasie i w miejscu przez siebie wybranym, adaptacja, lub nadawanie) przekazanych przez nich treści w celach związanych z działalnością "IMZI". W określonych przypadkach uzasadnionych funkcjonalnością strony internetowej możemy prosić o udzielenie nam bardziej szczegółowych lub szerszych praw z zakresu własności intelektualnej, w drodze pisemnej umowy licencji lub umowy o przeniesienie praw autorskich. 

Odpowiedzialność
Podczas gdy "IMZI" dokłada wszelkich uzasadnionych wysiłków, by zapewnić dokładność materiałów dostępnych na naszej stronie internetowej oraz unikania zakłóceń, nie ponosimy odpowiedzialności za drobne niedokładności, awarie lub chwilowy brak dostępności witryny internetowej, jak również za awarie sprzętu komputerowego Użytkowników. Poleganie na materiałach znajdujących się na niniejszej stronie internetowej odbywa się na własne ryzyko Odwiedzających.

Niniejsza strona internetowa może zawierać odniesienia do stron internetowych nienależących do "IMZI". Stowarzyszenie "IMZI" nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi osób trzecich, nie popiera ich ani nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za nie, łącznie z ich treścią, dokładnością lub funkcją. W związku z tym, zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z powiadomieniami umieszczanymi na stronach takich osób trzecich, a także do bieżącego monitorowania wszelkich w nich zmian.

Skontaktuj się z nami
Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące strony internetowej, prosimy o kontakt www.imzi.pl/kontakt

Zmiany
Stowarzyszenie "IMZI" zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Prosimy co jakiś czas wejść na tę podstronę, by zapoznać się z warunkami oraz wszelkimi nowymi informacjami.

Wymagania techniczne
Do celu korzystania z niniejszej strony internetowej konieczne jest spełnienie wymagań technicznych.

Terytorium
Stowarzyszenie nie składa żadnych zapewnień, że produkty lub treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są właściwe lub dostępne w lokalizacjach innych, aniżeli kontynent Europejski.

Serwis Stowarzyszenia Instytut Monitorowania Zbrodni Izraelskich "imzi.pl" wykorzystuje pliki "cookies" do przechowywania w urządzeniach końcowych użytkowników danych informatycznych przeznaczonych do korzystania z witryny.

G-Q9CYLKZ831