Strefa Wolna od (izraelskiego) apartheidu

Od Meksyku po Francję, od Brazylii po Kanadę i nie tylko! Ludzie dołączają do kampanii #ApartheidFreeZones w odpowiedzi na palestyńskie wezwanie do wzajemnego wsparcia i międzynarodowej solidarności.

Strefa Wolna od (izraelskiego) apartheidu
Strefa Wolna Od Izraelskiego Apartheidu

Ataki Izraela na bezrobnnych Palestyńczyków jak te, które widzieliśmy w ostatnich tygodniach (maj 2021), nie są odosobnionymi ani spontanicznymi epizodami - są częścią procesu trwającej kolonizacji, systematycznego ucisku i zinstytucjonalizowanej dyskryminacji, której celem jest podporządkowanie i zdominowanie narodu palestyńskiego. Organizacja Human Rights Watch i czołowa izraelska grupa praw człowieka B'tselem zgadzają się z Palestyńczykami, że Izrael jest winny zbrodni apartheidu. W odpowiedzi na tenże i solidarnośćPalestyńczykami, którzy walczą o sprawiedliwość, na całym świecie utworzono strefy wolne od (izraelskiego) apartheidu.

Co to jest wolna strefa apartheidu?
Jest to akcja zainspirowana walką z apartheidem w Republice Południowej Afryki (kampania Apartheid Free Zone), która ma na celu wspieranie tworzenia przestrzeni wolnych od izraelskiego apartheidu, w tym kolonializmu osadniczego i okupacji wojskowej, które uciskają naród palestyński. Jako obywatele państw cywilizowanych i ludzie sumienia chcemy aby przestrzeń wokół nas nie przyczyniała się do utrzymania reżimu apartheidu, nie korzystała z poważnych naruszeń praw człowieka ani nie podlegała wpływom lub kształtowaniu przez którekolwiek z wymienionych.

Organizacja, która zechce stać się "strefą wolną od izraelskiego apartheidu", zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkiego rodzaju wsparcia lub pomocy dla izraelskiego reżimu. Cel ten można osiągnąć poprzez szereg inicjatyw, w zależności od lokalnego kontekstu społeczno-politycznego. Możesz na przykład poprzeć akcję zrywając umowy z firmami, które wspierają rażące naruszenia praw człowieka w Izraelu - Elbit Systems, HP, G4S/Allied Universal, AXA, CAF, PUMA, Caterpillar, General Mills/Pillsbury, Hyundai Heavy Industries, JCB, Volvo, Barclays Bank, Alstom, Motorola Solutions, CEMEX, Empik, Teva, Strauss Cafe Poland, Fabbri, Teartis ,Eden Springs (Saeco), Cinema City, Plaza Centres, Mobilis, kończąc handel z nielegalnymi osiedlami izraelskimi lub popierając palestyńskie wezwanie do bojkotu Izraela.

Bycie strefą wolną od izraelskiego apartheidu oznacza ogólne zobowiązanie do zapewnienia równych praw każdemu człowiekowi, ale przede wszystkim promuje tworzenie przestrzeni proaktywnej solidarności międzynarodowej, wolnych od rasizmu, dyskryminacji, dominacji i ucisku. Inicjatywy tworzenia stref wolnych od apartheidu mogą zatem budować wspólne projekty lub tworzyć szerokie sojusze z innymi ruchami sprawiedliwości społecznej promującymi te same zasady.

W Kanadzie , internetowy sklep Reimagine Co. ogłosił się AFZ i wezwał inne londyńskie (Kanada) przedsiębiorstwa, instytucje i grupy społeczne, aby zrobiły to samo.

W Seattle The Heritage Museum afroamerykańskiej i Centrum Kultury dołączył do kampanii afz i zorganizowała czuwanie, w którym założyciel muzeum i starszy Omari Tahir mówił o połączeniach pomiędzy walkami o Palestynie Free, dekolonizacji na Turtle Island i reparacji do miejscowych i czarne społeczności: „Nasze walki są takie same. Oboje walczymy z kolonializmem osadników i apartheidem. Nie możemy pozwolić, żeby nas podzielili”.

W Meksyku związek zawodowy „Nueva Central de Trabajadores”, Girl Up BUAP , studencki kolektyw feministyczny i magazyn studencki LO Internacional wydały deklaracje popierające kampanię AFZ. LO International przyznało, że „nasze walki o sprawiedliwość społeczną, rasową, płciową i ekonomiczną o samostanowienie, między innymi, są głęboko ze sobą powiązane, możemy tylko wzmocnić się dzięki wzajemnemu wsparciu i międzynarodowej solidarności”.

Do kampanii AFZ dołączyła również Wyższa Rada Studentów Uniwersytetu Kostaryki, która potwierdziła, że ??„Uniwersytet Kostaryki musi przyczyniać się do przemian potrzebnych społeczeństwu do osiągnięcia wspólnego dobra”. 

Jako zupełnie nowa AFZ, brazylijska federacja związków zawodowych CUT , reprezentująca ponad 7 milionów pracowników , potępiła umowę o współpracy między rządem Brazylii i Izraela, która jest obecnie omawiana na brazylijskim Kongresie Narodowym. 

We francuskim mieście Montpellier ponad 100 właścicieli sklepów zadeklarowało swoje przestrzenie jako strefy wolne od apartheidu, co pokazuje, że kończący się apartheid to rzeczywiście #InOurHands.

Kierujemy gorące podziękowania dla wszystkich osób i organizacji za te odważne kroki w kierunku wolności, sprawiedliwości i równości!