Petycja "Instytutu Monitorowania Zbrodni Izraelskich" do polskiego MSZ

W związku ze skandalicznymi wypowiedziami polityków państwa izraelskiego na temat Rzeczpospolitej Polskiej oraz jej Szanownych Obywateli i w odpowiedzi na próby ingerencji w proces legislacyjny Rzeczpospolitej żądamy zawieszenia stosunków dyplomatycznych z Izraelem do czasu uzyskania od tegoż oficjalnych przeprosin oraz zapewnienia, że nigdy więcej nie będą dopuszczać się tego typu stanowisk i tolerować agresywnych, prymitywnych oraz nieuzasadnionych ataków na Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polską i Jej Obywateli.

Petycja "Instytutu Monitorowania Zbrodni Izraelskich" do polskiego MSZ
Gmach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w al. J.Ch. Szucha 23 w Warszawie (foto: Adrian Grycuk)
Petycja "Instytutu Monitorowania Zbrodni Izraelskich" do polskiego MSZ

P E T Y C J A

                W związku ze skandalicznymi wypowiedziami polityków państwa izraelskiego na temat Rzeczpospolitej Polskiej oraz jej Szanownych Obywateli i w odpowiedzi na próby ingerencji w proces legislacyjny Rzeczpospolitej żądamy zawieszenia stosunków dyplomatycznych z Izraelem do czasu uzyskania od tegoż oficjalnych przeprosin oraz zapewnienia, że nigdy więcej nie będą dopuszczać się tego typu stanowisk i tolerować agresywnych, prymitywnych oraz nieuzasadnionych ataków na Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polską i Jej Obywateli.

 Izraelski minister spraw zagranicznych Yair Lapid w swojej wypowiedzi z 25 czerwca 2021 zarzuca Rzeczpospolitej Polskiej „gwałcenie praw ocalałych z Holokaustu oraz ich potomków” co jest oczywistą nieprawdą i nosi znamiona „kłamstwa oświęcimskiego”. Wypowiedź ministra Lapida jest wyjątkowo paskudna, kłamliwa oraz cyniczna, a także doskonale wpisuje się w inne antypolskie ataki wyprowadzane przez izraelskich polityków. Czas powiedzieć dość!

 Polityk izraelski zapomniał, że konflikt znany jako „Druga Wojna Światowa” został wywołany przez Niemiecką Trzecią Rzeszę oraz Związek Sowiecki i to w stronę spadkobierców tychże państw winien kierować swoje (ale nie tylko) żądania dotyczące zadośćuczynienia za utracone mienie. Przypominamy, że Polska była ofiarą najeźdźców i jako taka nie może ponosić odpowiedzialności, w tym i materialnej, za zbrodnie popełnione przez państwa, które dopuściły się haniebnej i brutalnej napaści.

 Chcielibyśmy ponadto odnotować, że izraelscy politycy, wojskowi tudzież sympatycy partii rządzącej Likud (a także ich stronnicy) dopuszczają się zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości – z uwagi na swoje doświadczenia z Drugiej Wojny Światowej, Polska nie powinna utrzymywać stosunków dyplomatycznych z państwem, które jest tak skrajnie złe i którego działania przywodzą na myśl najgorsze „występki” nazistów czy komunistów. Utrzymanie stosunków powinniśmy, jako Państwo Polskie, uzależnić od przyznania się do win osób odpowiedzialnych za wspomniane zbrodnie oraz ich rzetelnego osądzenia.

 Na koniec pragniemy nadmienić, że p
odejmowane przez przedstawicielstwa dyplomatyczne Izraela działania, mające na celu wywarcie wpływu na proces legislacyjny w Polsce, są głęboko nieuprawnione, pozostając w sprzeczności z Konwencją Wiedeńską z 1961 roku. Liczymy, że i w tej kwestii MSZ odpowiednio zareaguje żądając od Izraela wyjaśnień oraz przeprosin.

 Z uwagi na powyższe wzywamy jak na wstępie.

 Z poważaniem,
 
Stowarzyszenie „Instytut Monitorowania Zbrodni Izraelskich”