Odwołanie festiwalu sponsorowanego przez izraelską ambasadę w Kadyksie nie jest przestępstwem nienawiści!

Sąd odrzucił skargę dotyczącą intencji dyskryminacyjnych, twierdząc, że miasto Kadyks po prostu wezwało rząd izraelski do przestrzegania prawa międzynarodowego

Odwołanie festiwalu sponsorowanego przez izraelską ambasadę w Kadyksie nie jest przestępstwem nienawiści!

W 2017 r. miasto Kadyks odwołało sponsorowany przez ambasadę Izraela festiwal filmowy na podstawie wniosku, w którym ogłoszono, że miasto jest wolne od izraelskiego apartheidu. W odpowiedzi stowarzyszenie „Działanie i komunikacja na Bliskim Wschodzie” (ACOM) złożyło do sądu pozew za przestępstwo nienawiści i arbitralne wykonywanie władzy zarówno wobec członków Rady Miejskiej, jak i Andaluzyjskiego Stowarzyszenia Praw Człowieka (APDHA). Zarówno Sąd Pierwszej Instancji w Kadyksie, jak i Sąd Apelacyjny oddaliły skargi ACOM.

W dniu 12 sierpnia 2016 r. Rada Miejska Kadyksu przyjęła wniosek o uznanie Kadyksu za miasto wolne od izraelskiego apartheidu i zobowiązała się do powstrzymania się od zamówień i współpracy z firmami i instytucjami zamieszanymi w łamanie przez Izrael palestyńskich praw człowieka. Na podstawie tego wniosku Rada Miejska odwołała sponsorowany przez ambasadę Izraela festiwal filmowy w miejscu należącym do miasta we wrześniu 2017 roku.

W odpowiedzi ACOM złożył skargę karną przeciwko członkom Rady Miejskiej, którzy głosowali za wnioskiem, a także przeciwko APDHA, która była sponsorem wniosku. Zostało to przyznane przez Sąd Pierwszej Instancji w Kadyksie w czerwcu 2019 r. ACOM argumentował, że przyjmując wniosek i odwołując festiwal filmowy, popełnili zarówno przestępstwo z nienawiści, jak i samowolne sprawowanie władzy (prevaricación).

ELSC udzielił pomocy prawnikom Rady Miejskiej w notatce prawnej, argumentując, że Rada Kadyksu działała zgodnie z prawem międzynarodowym, ponieważ: i) wszystkie państwa mają obowiązek nieuznawania lub nie pomagania w bezprawnej sytuacji stworzonej przez jakiekolwiek państwo w wyniku poważnego naruszenia prawa międzynarodowego; ii) rady miejskie, będące na mocy prawa międzynarodowego pośredniczącym organem państwa, są w pełni prawomocne, kompetentne i zobowiązane do działania zgodnie z tymi obowiązkami. Dlatego Rada Miejska Kadyksu, przyjmując „wolną strefę izraelskiego apartheidu”, działała w pełnym poszanowaniu obowiązku nieuznawania i nieudzielania pomocy w sytuacji niezgodnej z prawem.

Zarówno Sąd Pierwszej Instancji, jak i Sąd Apelacyjny oddaliły skargi karne ACOM. W wyroku z dnia 16 grudnia Sąd Pierwszej Instancji orzekł, że Rada Miejska nie ma możliwości dowiedzenia się, że jej wniosek przeciwko apartheidowi może zostać uznany za niezgodny z prawem, ponieważ inne hiszpańskie miasta brały udział w kampanii i ponieważ hiszpański parlament przyjął wniosek uznanie prawa obywateli do wspierania ruchu BDS. Trybunał orzekł ponadto, że hiszpański kodeks przestępstw z nienawiści nie ma zastosowania do anulowania cyklu filmowego sponsorowanego przez ambasadę Izraela, ponieważ został on zrealizowany w celu promowania praw człowieka i uczciwego handlu i nie było wyrazu nienawiści, antysemityzmu ani dyskryminacji opartej na na narodowość izraelską. Sąd Apelacyjny potwierdził orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji,stwierdzając, że chociaż można zgodzić się lub nie zgodzić z wnioskiem, po prostu wzywa izraelski rząd do przestrzegania prawa międzynarodowego. Trybunał stwierdził, że nie było zamiaru dyskryminacyjnego, a zatem „elementy zawarte w ustawowej definicji przestępstwa [z nienawiści] nie istnieją”.