O Nas

Instytut Monitorowania Zbrodni Izraelskich funkcjonuje na zasadzie przepisów o nierejestrowanych stowarzyszeniach (tzw. unincorporated association) i prawa obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii.

Terenem działania Instytutu Monitorowania Zbrodni Izraelskich jest kontynent europejski. Siedzibą Stowarzyszenia jest Londyn, 51D Clapham Common North Side. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony i funkcjonuje podstawie umowy zawartej w dniu 26 czerwca 2021 w Londynie, w siedzibie Stowarzyszenia Instytut Monitorowania Zbrodni Izraelskich. Założycielem i przewodniczącym Instytutu Monitorowania Zbrodni Izraelskich jest Łukasz Dulbon. Członkowie założyciele to odpowiednio: Adam Czajka, Michał Wojtczak oraz Marek Celn. Umowa założycielska jest dostępna tutaj.

Cele stowarzyszenia to:
- podnoszenie świadomości społecznej w kwestiach związanych z działalnością państwa izraelskiego, która budzi wątpliwości co do legalności w świetle praw międzynarodowych, np. zbrodnie wojenne lub przeciw ludzkości,
- prowadzenie projektów "Bojkot Izraela" i "Strefa wolna od (izraelskiego) apartheidu,
- upowszechnianie informacji na temat działalności państwa Izrael, przede wszystkim tych związanych z konfliktem w Palestynie,
-
przygotowywanie wniosków, apeli oraz koordynowanie i inicjowanie wydarzeń zarówno w Internecie jak i świecie realnym,
- prowadzenie kampanii informacyjnej polegającej na wyświetlaniu infografik stworzonych przez Stowarzyszeni

Sprzeciwiamy się przemocy i łamaniu praw człowieka w Palestynie.

Serwis Stowarzyszenia Instytut Monitorowania Zbrodni Izraelskich "imzi.pl" wykorzystuje pliki "cookies" do przechowywania w urządzeniach końcowych użytkowników danych informatycznych przeznaczonych do korzystania z witryny.

G-Q9CYLKZ831