Kolonizacja okupowanych terytoriów to zbrodnia wojenna

Zgodnie z czwartą konwencją genewską (art. 49), izraelskie osiedla na okupowanym Zachodnim Brzegu i na syryjskich Wzgórzach Golan są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Dopiero niedawno UE powtórzyła swoje wieloletnie stanowisko, że wszystkie osiedla na okupowanych terytoriach palestyńskich są nielegalne na mocy prawa międzynarodowego.

Kolonizacja okupowanych terytoriów to zbrodnia wojenna
Jeremiah Amaya / The Triton

Tom Moerenhout, ekspert ds. międzynarodowego prawa gospodarczego, który wykłada na nowojorskim Uniwersytecie Columbia, określił w publikacji prawnej z 2012 r. obowiązek państw do nieudzielania dostępu do rynku produktów pochodzących z nielegalnych osiedli. Wynika to z obowiązku nieuznawania ani niewspierania nielegalnych osiedli na terytoriach okupowanych przez wojsko. Handel z osadami pomaga władzom okupacyjnym w utrzymaniu i rozbudowie ich nielegalnych kolonii.

UE zasadniczo uznaje, że taki obowiązek istnieje. Na przykład w marcu roku UE zadeklarowała, że ??będzie nadal egzekwować swoją politykę nieuznawania nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego. Ale chociaż UE nałożyła sankcje na Rosję, nie robi nic, jeśli chodzi o Izrael, którego aneksji Jerozolimy i Wzgórza Golan również nie uznaje.

Wezwaliśmy do wprowadzenia zakazu handlu towarami z nielegalnych osiedli, ale Komisja Europejska stwierdziła, że ??nie jest właściwa do rozsądzenia tego sporu głównie dlatego, że taki krok byłby równoznaczny z sankcjami. Takie decyzje mogły być podejmowane tylko wspólnie przez wszystkie państwa członkowskie w Radzie Europejskiej. Władza wykonawcza w Brukseli nie ma do tego uprawnień, ale Europejski Trybunał Sprawiedliwości widzi sprawy inaczej i oddał piłkę Komisji.

Według eksperta prawa międzynarodowego, zapobieganie handlowi z nielegalnie działającymi producentami nie jest sankcją w rozumieniu prawa międzynarodowego, ale jest to obowiązkowy wymóg międzynarodowego prawa humanitarnego.

Parlament Irlandii próbował już uchwalić własne prawo zakazujące handlu osiedlami. Jednak Komisja Europejska potwierdziła przy tej okazji, że jako jedyna odpowiada za wspólną politykę handlową UE.

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z IV Konwencji Genewskiej, a mianowicie wymogiem nieuznawania i niewspierania nielegalnych osiedli na terytoriach okupowanych konsekwencją jest zakaz lub zaprzestanie handlu. Niestety, państwa Unii Europejskiej nie stosują się do tego zapisu.