Jak Żydzi kolaborowali z Niemcami w okupowanej Polsce.

W żydowskich gettach znajdywali się tacy, którzy kolaborowali z Niemcami. Ofiarami tej współpracy zawsze byli inni Żydzi. Judenraty były współsprawcami żydowskiej zagłady i najczarniejszym rozdziałem w historii Żydów.

Jak Żydzi kolaborowali z Niemcami w okupowanej Polsce.

Żydzi byli największymi ofiarami zbrodniczej polityki niemieckiej III Rzeszy.  Symbolem ich tragicznego losu  stały się getta i obozy zagłady, w których mordowano ich na masową skalę. Ale w żydowskich gettach znaleźli się też tacy, którzy kolaborowali z Niemcami. Ofiarą tej kolaboracji zawsze byli inni Żydzi. O żydowskich kolaborantach opowiadam Państwu w moim dzisiejszym filmie.